• +90 532 672 97 03
  • info@coasusglobal.com
  • Pazartesi - Cuma : 9.00 - 18.00
Taşıması Tehlikeli mallar

Taşıması Tehlikeli Mallar Nelerdir

Tehlikeli mallar, patlayıcı, yanıcı, toksik, bulaşıcı veya aşındırıcı özelliklere sahip maddeler ve nesnelerdir. Kamu güvenliği, mülkiyet veya çevre için risk oluştururlar.

ADR Sözleşmesi

1968 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye 22.02.2010 tarihinde üye olmuştur. 50 üye ülke bulunmaktadır. İki yılda bir güncellenmektedir.

Tehlikeli Maddelerin Taşınmasını Düzenleyen Uluslararası Anlaşmalar

  • ADR Uluslararası Karayollarında Tehlikeli Yüklerin Taşınmasına Dair Avrupa Anlaşması
  • RID Uluslararası Demiryollarında Tehlikeli Yüklerin Taşınmasına Dair Avrupa Anlaşması
  • IMDG-CODE Denizyoluyla tehlikeli yüklerin taşınmasına ilişkin uluslararası kural
  • IATA – DGR Tehlikeli yüklerin havayoluyla taşınması için direktif
  • ADN Tehlikeli yüklerin iç su yollarında taşınması için düzenleme


Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması

• Sınıf : 1 Patlayıcı Madde ve Nesneler

• Sınıf : 2 Gazlar

• Sınıf : 3 Yanıcı Sıvı Maddeler

• Sınıf : 4.1 Yanıcı Katı Maddeler, Kendiliğinden reaksiyona giren nesneler, Yanıcı Katı duyarsızlaştırılmış patlayıcılar

• Sınıf : 4.2 Kendiliğinden Yanmaya Yatkın Maddeler

• Sınıf : 4.3 Suyla temas halinde yanıcı gazlar açığa çıkaran maddeler

• Sınıf : 5.1 Yükseltgen (Oksitleyici) Maddeler

• Sınıf : 5.2 Organik peroksitler

• Sınıf : 6.1 Zehirli maddeler

• Sınıf : 6.2 Bulaşıcı maddeler

• Sınıf : 7 Radyoaktif materyaller

• Sınıf : 8 Aşındırıcı maddeler

• Sınıf : 9 Muhtelif Tehlikeli madde ve nesneler